Thuốc diệt chuột Biorat

Chi tiết

Thuốc diệt chuột Biorat được hãng Bio sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ vi sinh của CuBa, hiệu quả diệt chuột đến 90%, an toàn cho sức khỏe con người, gia súc, gia cầm và vật nuôi.

Thuốc diệt chuột Biorat được sản xuất bằng công nghệ vi sinh của Cuba, Biorat là loại thuốc diệt chuột vô hại đối với con người, các loại súc vật và không gây ô nhiễm môi trường. Với thành phần: 1,25% chất xúc tác, 98,73% lúa hấp chín, cùng với một loại vi khuẩn mà khi ăn, chuột sẽ bị "sốt thương hàn" và chết 3 ngày sau đó.

Sản phẩm khác